2018 முதல் 2019 வரை Tnpsc Group 4 (vao)ல் நடைபெற்ற தேர்வில் இந்திய அரசியலமைப்புல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ONLINE TEST

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4 (VAO)


மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்Start test
Total Score


This is correct
Oops you are wrong